Lista Referenci

Tijekom zadnjih godina poslovanja sudjelovali smo kao kooperanti na izvođenju gips-kartonskih radova, a značajnji objekti u BiH su:

 • etaža CENTRALNOG MEDICINSKOG BLOKA KC u Sarajevu ( gips kartonske pregrade I spušteni stropovi monlitni +Armstrong ) – naručioc radova UNIGRADNJA d.d. Sarajevo.
  • Godina izvođenja  2004.god
 • etaža CENTRALNOG MEDICINSKOG BLOKA KC Sarajevo RTG + Magnetna Rezonansa ( pregradni zidovi, spušteni stropovi monolitni+Armstrong ) naručioc radova UNIGRADNJA d.d. Sarajevo .
  • Godina izvođenja  2005.god
 • +2.+3. etaža GINEKOLOŠKE KLINIKE – JEZERO , ( spušteni stropovi monolitni + Armstrong ) naručioc radova UNIGRADNJA d.d. Sarajevo.
  • Godina izvođenja   2004/2005.god.
 • TURKISH ZIRAAT BANK – Ul. Đenetića Čikma, Sarajevo ( spušteni monolitni stropovi ) naručioc radova VRANICA d.d. Sarajevo.
  • Godina izvođenja 2005.god.
 • MUZEUM Sarajevo ( spušteni  monolitni stropovi ) , naručioc radova UNIGRADNJA d.d. Sarajevo
  • Godina izvođenja  2006.god 
 • ZGRADA ZAJEDNIČKIH INSTITUCIJA, Sarajevo ( spušteni stropovi monolitni+Armstrong, pregradni zidovi – radili 11 od 19 etaža ), naručioc radova UNIONINVEST d.o.o. Sarajevo
  • Godina izvođenja  2006/2007.god
 • AVAZ – TWIST TOWER Sarajevo ( spušteni stropovi I pregradni zidovi – radili 23 od 32 etaže), Investitor AVAZ ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo
  • Godina izvođenja  2008/2009.god
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BiH, Zmaja od Bosne , Sarajevo ( spušteni stropovi ARMSTRONG ), naručioc radova UNIONINVEST d.o.o. Sarajevo.
  • Godina izvođenja  2008/2009.god
 • “DRŽAVNA AGENCIJA ZA ISTRAGU I ZAŠTITU –SIPA “ Lukavica, Istočno Sarajevo ( spušteni stropovi+pregradni zidovi+molersko-farbarski radovi ), Naručioc radova INTEGRAL INŽENJERING a.d. Laktaši.
  • Godina izvođenja  2009/2010.god
 • “ POSLOVNI OBJEKAT INTEGRA” Banja Luka, ( spušteni stropovi “Ecophon” gipskartonski dekorativni stropovi, g.k. pregradni zidovi) , naručioc radova INTEGRA INŽENJERING o.o. Banja Luka.
  • Godina izvođenja  2010.god
 • “GRAND HOTEL BRISTOL” Sarajevo ( dekorativni stropovi, g.k. pregradni zidovi I stropovi ), naručilac radova EURO ASFALT d.o.o. Sarajevo
  • Godina izvođenja  2010/2011.god
 • “UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE – RC MOSTAR” ( spušteni stropovi monolitni + AMF +pregradni zidovi ), naručilac radova “ MIP” d.o.o. Mostar
  • Godina izvođenja  2011/2012.god
 • “UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE – RC TUZLA” ( spušteni stropovi monolitni + AMF +pregradni zidovi ), naručilac radova “ STRABAG” d.o.o. Sarajevo .
  • Godina izvođenja  2012.god
 • ZGRADA UNDP-a BIH” Sarajevo ( spušteni stropovi monolitni I AMF +pregradni zidovi), Investitor radova “ UNIOININVEST ” d.d. Sarajevo.
  • Godina izvođenja  2012.god
 • “ NUKLEARNA MEDICINA terapijski dio + proctor za PET CT skener  Etaža KCUS Sarajevo” ( spušteni stropovi monolitni I Armstrong + pregradni zidovi za zaštitom od olova “ naručilac radova UNIGRADNJA D.D. Sarajevo
  • Godina izvođenja  2013.god
 • “ 06. I 07. Etaža OPERACIONI BLOK KCUS “( pregradni zidovi za zaštitom od olova naručilac radova BUTMIR  D. Sarajevo.
  • Godina izvođenja  2013.god
 • UPRAVNA ZGRADA BH TELECOM-a Sarajevo” ( spušteni stropovi gipskartonski + dekorativni stropovi, g.k. pregradni zidovi) , naručioc radova “ UNIONINVEST” d.d. Sarajevo
  • Godina izvođenja  2013.god.
 • “ HOTEL MARRIOTT BY COURTYARD” Sarajevo- Skenderija ( spušteni stropovi gipskartonski + dekorativni stropovi, g.k. pregradni zidovi) , naručioc radova “ LAKE ” d.o.o. Sarajevo.
  • Godina izvođenja  2015.god.
 • “ HOTEL MALAK REGENCY “ Ilidža – Sarajevo ( 5. Etaža, galerija  I etaža -1 ) spušteni stropovi gipskartonski + dekorativni stropovi ) , naručioc radova “ ANS DRIVE ” d.o.o. Sarajevo.
  • Godina izvođenja  2016.god.
 • “OPĆINA NOVI GRAD “ – Sarajevo , ŠALTER SALA –GK spušteni stropovi – dekorativni , naručioc radova “ EKO-TEH ” d.o.o. Sarajevo.
  • Godina izvođenja  07/2016.god.
 • “OPĆINA NOVI GRAD “ Sarajevo  –  Etaža  – spušteni stropovi gipskartonski + dekorativni stropovi + GK pregradni zidovi ) , naručioc radova “ ITC” d.o.o. Zenica .
  • Godina izvođenja  07/2016.god.
 • “HOTEL RUŽA- MOSTAR MARRIOTT 5*” Mostar – spušteni  stropovi  gipskartonski + dekorativni stropovi + GK pregradni zidovi ) , naručioc radova “ AluCo&Co” d.o.o. Sarajevo .
  • Radovi u tijeku izvođenja od 12/2016.god.
 • “OKRUŽNI SUD” Banja Luka – spušteni GK stropovi, gipskartonske obloge zidova I pregradni gipskartonski zidovi, naručioc radova “INTEGRA INŽENJERING” d.o.o. Banja Luka.
  • Godina izvođenja  10/2017.god.
 • “POSLOVNO STAMBENI OBJEKAT VENETO – OTOKA” – spušteni GK stropovi, gipskartonske obloge zidova I pregradni gipskartonski zidovi, naručioc radova “UNIONINVEST INŽENJERING” d.o.o. Sarajevo.
  • Radovi u tijeku izvođenja od 04/2018.god.
 • “POSLOVNA ZGRADA RIJASETA KOVAĆI” SARAJEVO– dekorativni GIPSKARTONSKI spušteni stropovi + GK pregradni zidovi I obloge zidova, naručioc radova “ITC” d.o.o. Zenica.
  • Radovi u tijeku  Izvođenja  od 10/2018.god.

 

Kao kooperanti, sudjelovali smo na izvođenju mobilnih pregradnih stijena MANGINI, a značajnji objekti u BiH su:

 • “TURKISH ZIRAAT BANK”  SARAJEVO – 2.000 m²
  • Godina izvođenja 2005. god.
 • “Zgrada Centrale RAIFFEISEN BANK” SARAJEVO – 6.000 m²
  • Godina izvođenja 2008-09. god.
 • “Poslovni objekat INTEGRA” BANJA LUKA – 2.000 m²
  • Godina izvođenja 2010. god.
 • Upravna Zgrada BH TELECOM-a, Franca Lehara 7, Sarajevo- 2.550 m²
  • Godina izvođenja 2013/18. god.